Telefonia per Veu IP software IT

Telefonia per Veu IP

Telefonia per Veu IP és la utilització de la xarxa d'Internet per a transmetre la veu en format digital. Això aporta reducció de costos i millora en el servei, i prescindir de les pràctiques pseudo-monopolistes i de càrtel de les grans operadores. En una organització que opti per la Telefonia per Veu IP, la seva centraleta passa a ser un ordinador, i això aporta una sèrie de noves possibilitats; funcionalitats addicionals i a preu molt més econòmic. A Calidae, treballem amb la solució open source Asterisk, el software de referència per a centraletes IP, també conegudes com IP PBX (Internet Protocol Private branch exchange).

L'adopció de la Telefonia per Veu IP és pot anar fent gradualment, ja que es pot començar a utilitzar paral·lelament amb d'altres possibilitats ja existents. Durant el període de transició, es pot avaluar les infinites possibilitats de la solució, i contrastar de primera ma la fiabilitat i qualitat de la solució. Passat aquest període, es pot mantenir sempre per seguretat una petita RDSI o prescindir-ne totalment. Aconsellem connectar-hi un trunk de GSM per a les trucades entre mòbils d'empresa, ja que la centraleta és intel·ligent i quan detecta que el destinatari d'una trucada és un mòbil propi, dirigeix la trucada a través de la tarja SIM corresponent.

La Telefonia per Veu IP té moltes aplicacions, per exemple, integrant-ho amb el software de gestió. En una empresa de serveis, quan truca un client per a donar d'alta una incidència tècnica, es pot fer mitjançant un procés totalment automatitzat mitjançant un dialplan que acabi generant una ordre d'intervenció per a un dels tècnics (part de treball), i una entrada en l'agenda del tècnic.

Implantadores de Telefonia per Veu IP

  • Calidae

    Calidae

    País / Provincia: España / Barcelona

Solicita información sin compromiso de Telefonia per Veu IP

Vas a pedir información a los siguientes implantadores:


* Campos obligatorios
Acepto las reglas de uso de www.softwareseleccion.com, y su política de protección de datos y privacidad. *